https://lpbarhitektura.lv

Birojs

Laipni lūdzam Lejnieku projektēšanas birojā

SIA ‘’Lejnieku projektēšanas birojs’’ dibināts 2004.gadā. Birojam ir visas nepieciešamās licences komercdarbības un projektēšanas, kā arī būvprojektu ekspertīzes darbu veikšanai Latvijas Republikā un tas nodrošina pilnu Būvprojekta izstrādi:

*  izejas datu savākšanu un apkopošanu 

* Būvprojekta izstrādi un akceptēšanu

* būvniecības izsoles materiālu sagatavošanu

* interjera risinājumus

* būvprojekta autoruzraudzību

* būvprojektu ekspertīzes veikšanu.

Lai izstrādātu pilnu Būvprojektu, birojs nepieciešamības gadījumā piesaista attiecīgās sfēras apakšuzņēmējus, līdz ar to SIA ‘’Lejnieku projektēšanas birojam’’ izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem arhitektūras un inženiersistēmu projektēšanas birojiem.

SIA ‘’Lejnieku projektēšanas birojā’’ šobrīd strādā arhitekti – Mikus Lejnieks, Velga Orlova, Elīna Čandere un Santa Ērgle, kā arī projektu vadītāji Ance Bērziņa un Ivars Neļķe, kā arī biroja administratore Agnese Zariņa.

Projekti

Pabeigtie darbi

Kopumā dažādos radošajos sastāvos un komandās līdz 2022.gadam izstrādāti vairāk nekā 500 dažāda lieluma un nozīmīguma būvprojekti, no kuriem realizēti ap 200. Kā nozīmīgākie biroja realizētie objekti minami:

■ ‘’Latvijas dzelzceļa muzeja rekonstrukcija’’, realizēts 2004.g.

■ Bērnu dārza jaunbūve Jūrmalā (sadarbībā ar SIA ‘’Infinitum’’), realizēts 2005.g. 

■ Sporta zāles jaunbūve Jūrmalā (sadarbībā ar SIA ‘’8 A.M.’’, SIA ‘’Infinitum’’), realizēts 2005.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā jaunbūve

■ Daugavpils CSDD nodaļas ēkas rekonstrukcija, realizēts 2008.g.

■ viesu nama rekonstrukcija Liepājas pagasta ‘’Lejasraķos’’, realizēts 2007.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā pārbūve

■ daudzstāvu daudzdzīvokļu sociālo māju jaunbūves Rīgā, Gobas ielā 20/k2, Gobas ielā 30 (sadarbībā ar SIA ‘’Infinitum’’), realizēts 2007.g.

■ A/s ‘’Latvijas finieris’’ ražotnes jaunbūve Rēzeknē, realizēts 2007.gadā

■ Bezpajumtnieku un maznodrošināto dienas centra jaunbūve Rīgā, Katoļu ielā 57 (sadarbībā ar SIA ‘’8 A.M.’’), realizēts 2009.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā jaunbūve, izvirzīts 1.kārtā ‘’Mies van der Rohe Award 2011’’

■ Ambulatorā centra un dienas stacionāra jaunbūve un ēku lit.001,lit.002 rekonstrukcija rehabilitācijas centra ierīkošanai Ļermontova ielā 1, Rīgā, realizēts 2012.gadā

■ Miera dārza rekonstrukcija Rīgā, Katoļu ielā 18, realizēts 2015.gadā

■ Rēzeknes CSDD rekonstrukcija, realizēts 2012.gadā

■ Centrālā siltummezgla ēkas rekonstrukcija par nitrofurāna ražotni Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, realizēts 2014.gadā

■ A/s ‘’Latvijas Finieris’’ Impregnēšanas ceha jaunbūve Finiera iela 6, Rīga, realizēts 2016.gadā

■ Zāļu valsts aģentūras ēkas pārbūve Rīgā, Jersikas ielā 15, realizēts 2015.gadā

■ Skultes ciema Dienas centra jaunbūve Skultes ciems, Skultes iela 31, Mārupes novads 3, realizēts 2014.gadā

■ Kultūras nama “Līvbērze” ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas ielā 17, Līvbērzē, Jelgavas novadā. Arhitektūras daļas izstrāde, realizēts 2019.gadā

■ Energoefektivitātes paaugstināšana un ēkas pārbūve daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Jelgavas novadā. Arhitektūras daļas izstrāde, realizēts 2020.gadā

■ Fasādes rekonstrukcijas būvprojekts ēkai Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Arhitektūras daļas izstrāde, realizēts 2021.gadā

■ Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana un pārbūve Tukuma iela 32, Jūrmala, Ķemeru parka atjaunošanas Arhitektūras daļas izstrāde, realizēts 2020.-2021.gadā

■ Administratīvās ēkas lit.001 pārbūve, dzīvojamās ēkas lit.003 pārbūve, palīgēkas lit.002 demontāža un pagraba daļas pievienošana ēkai lit.001 Rīgā, Ģertrūdes ielā 44A, realizēts 2020.gadā

■ Nojumes jaunbūve un teritorijas labiekārtojums Lielirbes iela 29, Rīga, realizēts 2021.gadā

■ Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā un  koncertdārza teritorijas labiekārtojums (sadarbībā ar SIA ‘’Livland Group’’), realizēts 2021.gadā


Mūsu stils

Biroja izstrādātie un realizētie būvprojekti publicēti gan Latvijas, gan ārzemju profesionālajā presē, īpašu atzinību gūstot par 2004.gadā kopā ar SIA ‘’8 A.M.’’ izstrādāto projektu sporta zāles jaunbūvei pie pirmsskolas izglītības iestādes Jūrmalā, kurš ‘’The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture’’ atzīts par vienu no 21.gs. sākuma pasaules arhitektūras objektiem.

Biroja darbiem nav konkrētas stilistikas- ēku apjomi vai iekštelpu pārplānojumi tiek veidoti katrai konkrētai vietai, tie pārsvarā balstīti uz apkārtējās vides kontekstu, telpu funkcionalitāti, Pasūtītāja vēlmēm, racionālu materiālu pielietojumu un energoefektivitāti. Darba pieredze rāda, ka nav lielu vai mazu objektu- katram pasūtītājam arhitekta darbs ir nepieciešams- gan pilsētbūvniecisku risinājumu un moderna apjoma sabiedriski nozīmīgu ēku projektiem, gan neliela dzīvokļa pārplānošanai un vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sakārtošanai.

Esam Cunftes ierindnieki, kuri katram objektam velta tam nepieciešamo uzmanību, un gadiem krātā pieredze ļauj izvēlēties gan labākos tehniskos risinājumus, gan palīdzēt saprast un izvēlēties pareizākos administratīvos ceļus projekta dokumentācijas sakārtošanai.

Vai esat gatavs sākt jaunu projektu ar mums?

Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums. Mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk!


Lūdziet piedāvājumu

Arhitekts Mikus Lejnieks (1976)

1999.gadā beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti, ieguvis arhitekta diplomu.
2001.gadā beidzis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, ieguvis dabas zinātņu maģistra diplomu.
2002.gadā ieguvis Latvijas Arhitektu savienības sertifikātu arhitekta praksei Nr.10- 0920, kļuvis par LAS biedru. Kopš 2009.gada LAS Padomes loceklis.
2009.gadā ieguvis Latvijas Būvinženieru savienības sertifikātu būvprojektu ekspertīzes veikšanai Nr.20-6307.
No 1997.-2003.gadam strādājis SIA ”Projektēšanas birojs ARHIS” par arhitekta palīgu un arhitektu, arhitekta A.Kleinberga vadībā izstrādājis vairākus desmitus būvprojektu.
No 2003.-2004.gadam individuālā uzņēmuma “Lejnieku arhitektūras birojs” vadošais arhitekts.
No 2004.gada SIA “Lejnieku projektēšanas birojs” vadītājs un galvenais arhitekts.

Nozīmīgākie būvprojekti:
Nozīmīgākie būvprojekti: ”Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja” rekonstrukcija Rīgā; Jēkabpils, Kuldīgas un Daugavpils CSDD nodaļu rekonstrukcija; Sporta zāles jaunbūve Jūrmalā, Bērnu dārza jaunbūve Jūrmalā; 9-stāvu sociālo dzīvojamo ēku jaunbūves Rīgā; Bezpajumtnieku dienas centrs Rīgā, Katoļu ielā, pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Rīgā u.c., pēdējo gadu laikā izstrādāti projekti aptuveni 25 savrupmājām.
Pēdējo gadu laikā veiktas ekspertīzes vairāk nekā 30 būvprojektiem.