sabiedriskās ēkas/
Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija par restorānu
Rīga, Aspazijas bulvāris 30/602

© Lejnieku projektēšanas birojs