sabiedriskās ēkas/
dienas un aprūpes centrs
maznodrošinātajiem un bezpajumtniekiem

© Lejnieku projektēšanas birojs