ražošanas ēkas/
A/s "Latvijas Finieris" impregnēšanas ceha jaunbūve, Finiera iela 6, Rīga

© Lejnieku projektēšanas birojs