individuālās dzīvojamās ēkas/
Individuālās dzīvojamās ēkas jaunbūve
Salas pag., Spuņciems, "Zvaigznītes"

© Lejnieku projektēšanas birojs