individuālās dzīvojamās ēkas/
Individuālās dzīvojamās ēkas jaunbūve
Carnikavas novads, Garupe, Prieduļu iela

© Lejnieku projektēšanas birojs