teritorijas labiekārtojums, sporta laukumi/
Reģionālā sporta centra izbūve Rīgas Puškina liceja un BSK "Laimīte" teritorijā Rīgā, Sarkandaugavas ielā 22/24