Lielvārdes centra detālais plānojums

Adrese:

Lielvārde

Autori:

J.Lejnieks, M.Lejnieks, I.Neidere

Klients:

Lielvārdes pilsētas Dome

Projektēšana:

2007.g.-2008.g.

Kopējā platība:

12000.0 m2

Apraksts:

Kvartāls Lielvārdes centrā ir relatīvi maz apbūvēts. Detālplānojuma projekta priekšlikumi saistīti ar uzdevumu radīt pilsētas publisko telpu – pilsētas laukumu. Detālplānojuma mērķis ir iegūt Lielvārdes centra telpiskās attīstības vīziju, kas radīta sabiedrībai piedaloties un izsakot savu viedokli par apbūves koncepciju. Detālplānojuma pamatuzdevums ir līdzsvarot zemes īpašnieku, sabiedrības un vides aizsardzības intereses, lai radītu investīcijām labvēlīgu vidi. Saglabājas esošā fragmentārā perimetrālā apbūve kvartāla stūros, to papildina jauna. Kvartāla vidū paredzēts veidot jaunu laukumu, respektējot tradicionālajiem mazpilsētu centra laukumiem raksturīgās apbūves augstuma un laukuma platuma un garuma attiecības.